Visi kopā

" Ir mirklim ziedu smarža pirkstgalos" ...tā teica burvis - tas vecais, ar bārdu kā upe, un atvēra Likteņa gramatai vissaulaināko lappusi, izlēja uz tās dzelteno krāsu un iesēja kā grāmatzīmi   trīs krāsaino bantīšu driskas. Lai nepiemirstas - dzīvot, elpot, mīlēt un degt...

/D.Sadaka/