4 Knāviņi

Tikai vējam ir sāļuma vira pa tvērienam, ko gājējam iebarot. Tikai mežam ir sūndūnu palagi, ko paklāt nakts sapņiem. Tikai jūrai ir tāda šūpuļdziesma, kas ieaijā līdz rītam.
/D. Sadaka/