Aiga un Raimonds

Rītausmas spārni sakļauti vējā.

Vējš šorīt vējo rītausmas dzejā.

Vējam pie spārna trīs kastaņi kārti.

Kastaņu krelles - uz rudeni vārti.

Brūkleņu ķekari sūnsegās tīti.

Rasotu tīmekļu savīti rīti.

Mostoties putni kārtojas dejā,

dodoties vasaru meklēt - tālajā ceļā.

/D.Sadaka/