A&J

Sniegu es ieliku kabatās - tavējās.

Baltu sniegu es ieliku kabatās - savējās.

Smaržo lietus un sačukstas zaļlapu vējš.

Tu nebiji aukains, ne vājš, ne raupjš,

kas smalku  uguni dzēš.

Tu biji upe,

es kalmes zars.

Tu biji upe,

es pavasars.

Viss pasaulē pirmreizīgs ,

laiks mūžību griež.

Dzīve?

Tā nespiež,

vien augšup debesīs

un zemu zemumā sviež.

/D.Sadaka/