Anita un Mārtiņš

Ja nu šorīt  mākoņskrandu ziedi uzziedēs

pa vienam vien aiz jumta ziemeļu dzegas.

Ja nu šodien vēja lodas apskaus veco siekstu vien tāpat, tāpat vien.

Ja nu šodien lidmašīnas tikvien kā šurpu ne turp ceļus ars,

ja nu šodienas laikraksti publicēs tikai laimīgo sekunžu atapulgus

spoguļu zāles rītmezglu ritmos.

Ja nu šodien visi pasaules pulksteņi diedami modinās

un aijādami migs,

ja nu laiks kā sniegmīkstas drupačas pāri mums - steidzīgajiem sniegs.

/Dace Sadaka/