Dace un Aleksis

             Viņš nebija paslēpis zilo vizbuļu saišķi uzvalka atlokā.

             Viņš nebija ieradies, kavējot sākumu,

             jo viņš aplaistīja vien tikko ziedēt sākušo nakts sveces ziedu.

             Viņš nekavēja.

             Viņš bija laikā!

             Laikā  apjautis savas dzīves cenu un laimīgs.

/Dace Sadaka/