Līga un Peka

Puķaini gumijas zābaki un rožu driskas

pelnu gleznas ar sekunžu otu un pirkatgaliem neaiztiktas .

Tik smalki!

ik sekundei pa putna spārnam,

pa liedagā dzimušam stāstam ,

pa veļas auklai, kur izžāvēt mirkušus sapņus

saulē, kas veco skārda palodzi ar baltām domām mīļo.

/D. Sadaka/