Anna un Anita

Es esmu ēna uz balta putna spārna

lidojuma mirklī.

Es -sarkana ķiršoga kāra strazda knābī.

Es -vēja asara rasotā vasaras pļavā,

dzeltena pienene saules aijātā

piemeža gravā.

/D.Sadaka/