Anna

Baltā krāsa Tev piestāv vislabāk.
Balti taureņi zīddiegu spārniem
viskošāko ziedu dara brīvu,
vēl vairāk-es teiktu - dzīvu.
Dzīvu kā ķiršziediem piebērtu klūgu grozu.
Es zinu -tu vairāk mīli smalku prozu,
ne dzeju,
brāzmainu vēju, ne maigu dzeju,
gājēju soļus un paijātus piekrastes oļus..
tos soļus -
pa vējam, ne vējā
un mazliet, mazliet tomēr arī dzeju-
uz sniegbalta ceļa spītīgā pretvējā,
slīdot kā laiva pret straumi,
neslēpjot seju no sevis 
drošā -
laika neaizsniegtā aizvējā.
/D. Sadaka/