Baiba

Es nesteigšos šodien

pusdienu galdam baltu galdautu klāt.

Palikšu vēl uz lieveņa mirkli

sniegbaltus baložus pabarot

ar šīs dienas saules druskām.


Es nesteigšos šoruden

šņorētus zābakus kājās aut.

Paiešos  vien vēl dažus laimīgus soļus,

 kailās kājas jūt lai

maigi balotos  jūrmalas oļus.


Es nesteigšos šorīt

matus vēsajai pierei glaust,

un smieklu krunciņām vaigu galos snaust.

Meklēšu oļus ar zilsārtām skarām,

sargājot vasaru pirkstgalos,

kamēr putni to aiznes uz spārndūnām

jau atkal man pāri un garām.

/D. Sadaka/