Marija

Putni sakļāva spārnus

pirms pirmā lidojuma,

kad ābelēs saplauka vakardienas

domu sīksīkās skrejlapiņas.

Smieklus valdīdamas tās dejoja

uz jumtu dakstiņiem,

pāri tālpļavu biškrēsliņiem,

saulei uz zeltziedu pogas,

kad maza meitene

basām kājam 

meklēja piesaulē pirmās zemeņu ogas.

/D. Sadaka/Putni sakļāva spārnus