Santa

Kāpnes ved mani augšup,

augšup debesīs,

augšup pa silapriežu galotnēm,

tuvāk vējam.

Es mīlu vēju!

Vēju, kas bezprātīgs mani skauj, 

vēju, kas sevi uz mākoņu pamales sajust ļauj - 

tik vieglu un maigu kā baltu dūju, 

kā taureni ievziedu pazarē tik vieglu,

kā snigušu ziedu delnā mirklim viedam.

/D. Sadaka/.