Žucis

Tu sabēri smieklus

manās maigajās vizbuļu  kabatās.

Es iesēju dienu aiz loga  

saules mīļotā mūžības lakatā.

Tu iededzi gaismu

tajos svešajos neziņas lukturos,

kur iesmeldzas klusums

pasaules kņadā dejojot

zilo vizbuļu valsi.

/D.Sadaka/